Molimo Vas sačekajte
Dečija astma
Šta treba da znaš o svojoj astmi ?

Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata

Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata
Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata
Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata
Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata
Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata

“Društvo za prava dece sa astmom - Dašak”  je u saradnji sa UDAH - om (Udruženje za astmu i HOBP) od oktobra 2014. godine do juna/jula 2015. godine pokrenulo projekat “Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitisa (AR) među studentima Beogradskog Univerziteta i edukacija obolelih studenata.” Projekat se izvodi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RS, Sekretarijata za zdravstvo grada Berograda,  Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda, a ostvarena je i podrška i saradnja sa Zavodom za zdravstvenu zaštitnu studenata u Beogradu. U izvođenje projekta su uključeni pulmolozi i medicinske sestre u pulmološkoj službi.

Ciljevi projekta:
• Utvrđivanje učestalosti astme i alergijskog rinitsa kod oko 5000 studenata Beogradskog Univerziteta (uzrastna grupa 19 godina i više).
• Edukacija selektovanih studenata sa astmom i alergijskim rinitisom (AR) o svim aspektima njihovog oboljenja.
• Utvrđivanje kontrole astme studenata sa astmom.
• Merenje plućne funkcije selektovanih studenata sa astmom i AR.
• Podizanje svesti i novoa znanja društva o astmi i alergijskom rinitisu.

Smatramo da je ovaj projekat od velikog značaja za utvrđivanje stanja koliko je učestala astma i AR među studentima Beogradskog Univerziteta.

Selekcija studenata se vrši tokom sistematskih pregleda u Studentskoj poliklinici od strane lekara Studentske poliklinike, a na osnovu standardizovanog selekcionog upitnika za otkrivanje hroničnih nezaraznih bolesti. Ukoliko studenti popune upitnik u smislu da imaju tegobe ili uzimaju terapiju za astmu, biće im ponuđrena edukacija o astmi i alergijskom rinitisu. Edukacija selektovanih studenata sa astmom i AR će se odvijati u grupama od 10-15 studenata, jednom nedeljno, u prostorijama Studenstkog grada na Novom Beogradu. Edukacija o svim aspektima ovih oboljenja, kao i o terapiji koja je dostupna, značajno bi poboljšala kvalitet života obolelih studenata. Upitnik o znanju o astmi će dati uvid u to da li je njihovo znanje o astmi posle edukacije poraslo. Test za kontrolu astme (ACT) će dati uvid u stepen kontrole bolesti studenata obolelih od astme. Ispitivanje plućne funkcije obolelih studenata će dati uvid u funkcionalno stanje njihovih respiratornih puteva.

Svi dobijeni podaci će biti statistički obrađeni. Na kraju projekta će Ministarstvu zdravlja RS, Sekretarijatu za zdravstvo grada Beograda, kao i ostalim pokroviteljima biti predočeni dobijeni rezultati.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta da radim ako mi se javi kašalj, stezanje u grudima i teško disanje?
Odmah uzmi svoju plavu pumpicu, 2 doze preko komore koju inače koristiš. Za nekoliko minuta disanje će ti se popraviti. Ako ti nije bolje, ili ti se za neko vreme opet pogorša stanje, ponovo...
Opširnije
Hoće li astma ikad nestati?
Mnoga deca koja su u detinjstvu, pre polaska u školu imala astmu, kasnije nemaju probleme. Ipak ima i onih koji ne prestaju da imaju astmatske napade u pubertetu, a i kasnije u odraslom dobu. Kada...
Opširnije

Pokrovitelj