Molimo Vas sačekajte
Dečija astma
Šta treba da znaš o svojoj astmi ?

O projektu

Strategije poboljšanja lečenja dečje astme

Osnovni ciljevi formiranja „Mreže za dečju astmu Srbije“ su korišćenje zdravstvene intervencije, zasnovane na činjenicama, da se poboljša ishod dečje astme. To obuhvata sve aktivnosti u cilju da se pravilno leči astma, da se preveniraju nova pogoršanja, da se poboljša kvalitet života dece i porodice a smanji teret bolesti, kao i da se podigne nivo svesti društva o dečjoj astmi.

Cilj mreže je ojačati i proširiti brigu o deci sa astmom kroz bolje znanje o astmi, bolje lečenje, kontrolu sredine i modifikaciju stila života. To bi se postiglo kroz: edukaciju pacijenta, porodice i društva, kvalitetniju terapiju i savetodavni rad sa detetom i porodicom, bolju kontrolu životnog i radnog okruženja deteta i promociju zdravih stilova života.

 

Prvi deo projekta „Mreže za dečju astmu Srbije“ je epidemiološka studija koja bi trebalo da utvrdi učestalost dečje astme u odabranoj populaciji od 20.000 dece iz osnovnih škola Starog grada, Vračara i Voždovca, kao i da utvrdi stepen oboljevanja od astme među obolelom decom.

 

Drugi deo projekta je intervenciona studija čiji je cilj edukacija sve dece iz obuhvaćenih osnovnih škola radi podizanja opšteg nivoa znanja o astmi, edukacija selektovane dece sa astmom i njihovih roditelja o svim aspektima bolesti, edukacija i trening pedijatara i medicinskih sestara o: novim saznanjima i doktrinama o dečjoj astmi i vodičima dobre prakse, praćenju stepena kontrole bolesti, praćenju akcionog plana i pravilnom korišćenju terapije. Postavljeni cilj je i edukacija i trening nastavnika o dečjoj astmi i terapiji. U planu je i podizanje nivoa svesti društva o dečjoj astmi kroz edukaciju novinara iz vodećih medija koji bi posle edukacije stručno pratili sve faze projekta.

 

Krajnji cilj je uključenje projekta u zdravstveni sistem Srbije u cilju kontinuiranog širenja novih saznanja o dečjoj astmi i poboljšanju dobre prakse njihovog lečenja. Nadamo se da će ishod projekta pokazati da je ovakva vrsta inicijative vezano za dečju astmu održiva i sposobna da preraste u Nacionalni program za dečju astmu.

 

Svi ciljevi SCAN projekta se mogu sažeti u jedan cilj, a to je aktivan i kvalitetan život deteta sa astmom i njegove porodice, odnosno postizanje zdravog deteta sa astmom

Najčešća pitanja i odgovori

Šta da radim ako mi se javi kašalj, stezanje u grudima i teško disanje?
Odmah uzmi svoju plavu pumpicu, 2 doze preko komore koju inače koristiš. Za nekoliko minuta disanje će ti se popraviti. Ako ti nije bolje, ili ti se za neko vreme opet pogorša stanje, ponovo...
Opširnije
Hoće li astma ikad nestati?
Mnoga deca koja su u detinjstvu, pre polaska u školu imala astmu, kasnije nemaju probleme. Ipak ima i onih koji ne prestaju da imaju astmatske napade u pubertetu, a i kasnije u odraslom dobu. Kada...
Opširnije

Pokrovitelj