Molimo Vas sačekajte
Dečija astma
Šta treba da znaš o svojoj astmi ?

Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine

Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine
Akcija Povratak u školu tj. „Back to school” 2012. godine

 Osnovni cilj lečenja astme je održavanje astme pod dobrom kontrolom. Dobra kontrola astme se postiže kada pacijent nema simptoma i pogoršanja bolesti i ima normalne svakodnevne aktivnosti, uključujući društvene aktivnosti, fizičku aktivnost i sport. Da bi se postigla zadovoljavajuća kontrola bolesti potrebno je stalno sprovoditi procenu težine bolesti koja je promenljiva kategorija, vršiti redovne kontrolne preglede i edukovati obolelo dete i njegove roditelje. 

 
Deca sa astmom najčešće imaju pojavu tegoba početkom školske godine. Mnogobrojni su razlozi za to: virusne infekcije koje kruže u yatvorenim dečjim kolektivima, prisustvo alergena u školama koje nisu adekvatno higijenski održavane ili stare (kao što je na primer budj ili grinje kojih ima ispod tepisona, parketa, u sportskim salama). Prisustvo alergena u spoljašnjoj sredini kao što je ambrozija dodatno doprinosi težini problema. 
 
Društvo za prava dece sa astmom „Dašak“ već nekoliko godina unazad obeležava akciju „Povratak u školu“ sa ciljem da podseti roditelje i decu da se na vreme obrate svome lekaru i preduprede pojavu akutnih simptoma. Akciji se aktivno pridružilo i Udruženje za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća – UDAH i pedijatri pulmolozi Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu i Instituta za majku i dete Novi Beograd. Akciju je podržala i Komisija za prevenciju pušenja pri ministarstvu zdravlja RS. Zajedno sa akcijom Povratak u školu obeležen je i Dan spirometrije - plućne funkcije. 
 
Akcija se sinhronizovano odvijala u 6 gradova Srbije – Požarevcu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Lazarevcu i Zrenjaninu, a nosioci su bili pedijatri pulmolozi iz ovih sredina. Izvođena su besplatna merenja plućnih funkcija  kod dece školskog i predškolskog uzrasta, deljena je brošura „Upoznaj svoju astmu“ kao i Pisani plan lečenja astme. 
 
Uz to se odvijao i savetodavni rad - lekari su odgovarali na pitanja postavljena od strane roditelja i dece i davali savete o kontroli bolesti, kontroli sredine i terapiji. Pored dece sa astmom, akcija je obuhvatila i decu koja puše, decu koja imaju neki respiratorni problem, a bilo je i dece bez tegoba. Roditeljima i adolescentima je naročito naglašena štetnost duvanskog dima na tok bolesti. Savetovano je da se deca više bave fizičkom aktivnošću radi pravilnijeg rasta i razvoja i naglašeno je koliko bavljenje fizičkom aktivnošću ima pozitivne efekte na tok bolesti i kapacitet pluća. Istaknuta je potreba za pravilnijom ishranom i druženjima dece u prirodi kako bi se izbegli ekstremi u smislu gojaznosti i pothranjenosti jer mogu imati negativne kako fizičke tako i psihičke efekte na dete u razvoju. Urađeno je oko 200 spirometrija. Normalnu plućnu funkciju je imalo preko 80% dece, opstruktivne oblike krivulje protok-volumen je imalo oko 5% dece, a oko 7% je imalo restriktivni oblik krivulje bez prisustva značajnih tegoba i ta deca su pozvana na dalje preglede radi dodatne dijagnostike.
 

Pogledajte video zapis: Osnovna škola „Servo Mihalj" -- Akcija merenja plućne funkcije 14 09 2012

Najčešća pitanja i odgovori

Šta da radim ako mi se javi kašalj, stezanje u grudima i teško disanje?
Odmah uzmi svoju plavu pumpicu, 2 doze preko komore koju inače koristiš. Za nekoliko minuta disanje će ti se popraviti. Ako ti nije bolje, ili ti se za neko vreme opet pogorša stanje, ponovo...
Opširnije
Hoće li astma ikad nestati?
Mnoga deca koja su u detinjstvu, pre polaska u školu imala astmu, kasnije nemaju probleme. Ipak ima i onih koji ne prestaju da imaju astmatske napade u pubertetu, a i kasnije u odraslom dobu. Kada...
Opširnije

Pokrovitelj