Molimo Vas sačekajte
Dečija astma
Šta treba da znaš o svojoj astmi ?

O društvu

„Društvo za prava dece sa astmom“ je neprofitna organizacija osnovana 2004. Godine od strane roditelja dece sa astmom i pedijatara pulmologa.

Formirano je da bi se suočilo sa složenim i rastućim problemom dečje astme u Srbiji.

Osnivanje društva podržali su članovi pedijatrijske sekcije i pulmolozi Srbije.

Osnovni ciljevi zbog kojih je društvo osnovano je sprovo|enje i podržavanje projekata koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života dece sa astmom i njihovih porodica, kao i smanjenje tereta koji bolest predstavlja za decu, njihove porodice i društvo u celini.

Da bi se to postiglo, jedna od najvažnijih aktivnosti društva je sprovo|enje kontinuirane edukacije o astmi obolele dece, njihovih roditelja i svih segmenata društva koje okružuju dete sa astmom - pedijatara, medicinskih sestara, nastavnika, vaspitača, trenera, novinara...


Snežana Radić, predsednik „Društva za prava dece sa astmom“ koje je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Bolnice za dečje plućne bolesti i tuberkulozu pri KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ pokrenulo projekat „Mreža za dečju astmu Srbije“ odnosno SCAN - „Serbian childhood asthma nework“.
 Aktivnosti društva

Aktivnosti koje je društvo podržalo u Bolnici za dečje plućne bolesti i tuberkulozu su konkurisanje za „European Respiratory Society Educational Research Grant“ za 2004. godinu pod nazivom „Asthma school and smoking prevention program for children with asthma and their parents“.

Grant je dobijen, ERS je podržao osnivanje odeljenja za edukaciju pod nazivom „Škola astme“ kroz koju je za 6 godina prošlo više od 2.500 dece sa astmom i njihovih roditelja/staratelja.

Deca sa astmom u visokom procentu potiču iz pušačkih porodica, a u pubertetu i sama propuše u većem procentu nego deca iz opšte populacije. Zbog toga je društvo 2005. godine uz podršku Nacionalne komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije, tako|e u Bolnici za dečje plućne bolesti, podržalo osnivanje „Savetovališta za
odvikavanje od pušenja“ za decu sa astmom i njihove roditelje, jedinstveno takve vrste u Republici.

Aktivnosti na nivou društva su zastupanje prava dece sa astmom na besplatne lekove i zastupanje prava dece na zdravo životno okruženje bez duvanskog dima.

Godine 2009. društvo je konkurisalo i dobilo Educational Research Grant koji dodjeljuje The Merck Company Foundation, filantropski ogranak Merck&co. Grant je dobijen za projekat SCAN, odnosno formiranje „Mreže za dečju astmu Srbije“.

 

Najčešća pitanja i odgovori

Šta da radim ako mi se javi kašalj, stezanje u grudima i teško disanje?
Odmah uzmi svoju plavu pumpicu, 2 doze preko komore koju inače koristiš. Za nekoliko minuta disanje će ti se popraviti. Ako ti nije bolje, ili ti se za neko vreme opet pogorša stanje, ponovo...
Opširnije
Hoće li astma ikad nestati?
Mnoga deca koja su u detinjstvu, pre polaska u školu imala astmu, kasnije nemaju probleme. Ipak ima i onih koji ne prestaju da imaju astmatske napade u pubertetu, a i kasnije u odraslom dobu. Kada...
Opširnije

Pokrovitelj