Molimo Vas sačekajte
Dečija astma
Šta treba da znaš o svojoj astmi ?

Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca

Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Edukacija nastavnika iz 28 osnovnih škola Vračara, Starog Grada i Voždovca
Od juna do septembra 2010. godine u okviru SCAN projekta odvijala se edukacija nastavnika i ostalog nastavnog osoblja u 28 odabranih osnovnih škola na teritoriji Vračara, Voždovca i Starog Grada.

Edukacijom je obuhvaćeno oko 850 nastavnika i ostalih članova nastavnog osoblja.

Cilj edukacije je bio podizanje nivoa znanja nastavnog osoblja o astmi, da bi na pravi način mogli da odreaguju u datom trenutku i pomognu deci sa astmom kada imaju akutno pogoršanje bolesti.

Edukacija se odvijala audiovizuelnim putem u zakazanom terminu. Sastojala se od 4 predavanja posle kojih se odvijala diskusija i praktične vežbe. Nastavno osoblje je edukovano o tome šta je astma, šta se odvija u plućima deteta sa astmom, koji su pokretači akutnog pogoršanja astme i kako ih izbegavati, kako detetu pomoći ako počne teško da diše, koji lekovi za astmu postoje na našem tržištu, kakva im je funkcija, kao i kako se pravilno koriste različiti oblici pumpica za astmu.

Obuka je sadržala i edukaciju za praćenje Pisanog plana za lečenja astme koji bi deca trebalo da donesu u školu i eventualno ponesu na rekreativnu nastavu. Objašnjeno im je da je to plan mogućih stanja u kojima se dete sa astmom može naći, kao i koji su pisani praktični saveti kako postupiti sa detetom sa astmom koje teško diše.

Nastavnicima fizičkog je posebno predočeno postojanje astme u naporu, kako da je prepoznaju i šta u tom trenutku treba da urade da bi pomogli detetu.

Ukoliko je astma u naporu do tada ostala neprepoznata, potrebno je da skrenu pažnju roditeljima da bi se dete dodatno ispitalo u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Na kraju edukacije je u svim osnovnim školama ostavljeno po nekoliko edukativnih brošura „Upoznaj svoju astmu“ da bi nastavnici mogli da se potsete svih informacija koje su usvojili tokom edukacije. Osim toga, kontakt osobi iz škole je ostavljen telefon nekog člana edukacionog tima, koga bi u slučaju potrebe mogli da kontaktiraju.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta da radim ako mi se javi kašalj, stezanje u grudima i teško disanje?
Odmah uzmi svoju plavu pumpicu, 2 doze preko komore koju inače koristiš. Za nekoliko minuta disanje će ti se popraviti. Ako ti nije bolje, ili ti se za neko vreme opet pogorša stanje, ponovo...
Opširnije
Hoće li astma ikad nestati?
Mnoga deca koja su u detinjstvu, pre polaska u školu imala astmu, kasnije nemaju probleme. Ipak ima i onih koji ne prestaju da imaju astmatske napade u pubertetu, a i kasnije u odraslom dobu. Kada...
Opširnije

Pokrovitelj